Parsia's Got Talent (Layered)-01-2

PERSIA'S GOT TALENT 2020

 

آیا می‌خواهید یکصد‌هزار یورو برنده شوید؟

برای شرکت در مسابقه بزرگ ما

ثبت‌نام و مصاحبه 

حضوری

فرم پایین : آنلاین

 +46736133502  : واتزاپ

 +46736133502 : تلگرام

08-559 25 002  : اسکایپ

facebook.com/MBCPersia

  فیس‌بوک

@mbcpersia : اینستاگرام 

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید